Leefstijl

Leefstijlprogramma CooL

Het leefstijlprogramma CooL is een GLI (gecombineerde leefstijl interventie). De huidige leefstijl van de deelnemer is het startpunt van het CooL-programma. Hierin stelt de deelnemer zelf, met ondersteuning door de leefstijlcoach, persoonlijke doelstellingen op en koppelt hieraan bijbehorende acties m.b.t. gedragsverandering. Hierdoor worden ongezonde gewoontes opgespoord en vervangen door gezondere alternatieven.

In het CooL-programma volgen we samen deze acties op en waar nodig sturen we ze bij. Op het moment dat een doelstelling is behaald, formuleren we nieuwe acties zodat de deelnemer stapsgewijs opschuift naar gezonder gedrag.

Ook is er aandacht voor terugval zodat deelnemers weten dat dit hoort bij het veranderproces. Deelnemers leren terugval te herkennen en leren hoe ze de terugval kunnen ombuigen.

Voor wie is het bedoeld?

  • Personen met een BMI* (Body Mass Index) van 25+ en een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2 of hart- en vaatziekten
  • Personen met een BMI van 25+ i.c.m. een grote buikomvang (> 88 cm voor vrouwen en > 102 cm voor mannen)
  • Personen met een BMI van 30+ (obesitas)
  • U bent 18 jaar of ouder

Deelnemers moeten voldoende gemotiveerd zijn om een leefstijl-programma te doorlopen.

*Gewicht in kilogram / (lengte in meters x lengte in meters) Kijk op onze BMI-pagina

Duur van het leefstijlprogramma

Het is een 2-jaar durend programma met een basisprogramma van 8 maanden en een onderhoudsprogramma van 16 maanden.

Beide programma's bestaan uit 4 individuele gesprekken en 8 groepsbijeenkomsten.

Kosten

Het CooL-programma zit in het basispakket van de zorgverzekering.
Dit houdt in dat deelname aan het programma GRATIS* is. Ook het eigen risico wordt hiervoor niet gebruikt.

*Neem contact op met uw zorgverzekeraar of dit ook voor u geldt.

Voor meer informatie en persoonlijk advies: raadpleeg uw fysiotherapeut.